Aicinām NVO piedalīties mācību programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”

Biedrības “Līdzdalības platforma” un “Latvijas Cilvēktiesību Centrs” aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties kapacitāres stiprināšanas programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”. 

Neiecietības izpausmēm ikdienā tiek pakļautas dažādas sabiedrības grupas, un ikviens no mums var kļūt par diskriminācijas vai naida runas mērķi tikai tāpēc, ka ir kaut kādā ziņā “citāds.” Neiecietība šķel sabiedrību un mazina kopējo labklājības līmeni. 

NVO, apvienojot dažādu grupu pārstāvjus, dažādu tautību un vecuma cilvēkus un aizstāvot to tiesības un intereses, ir viens no stūrakmeņiem iecietīgākas sabiedrības veidošanā. Jo tām ir liela sabiedrības un dažādu mazāk aizsargātu grupu uzticība, ciešais kontakts ar iedzīvotajiem, iespējas uzrunāt sabiedrību un panākt pozitīvas izmaiņas.

Lai stiprinātu dažādu NVO spējas veicināt iecietīgākās sabiedrības veidošanu, piedāvājam NVO iesaistīties kapacitātes stiprināšanas programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību.”

Programma ir veidota kā īpašs izglītojošs, metodiskais un atbalsta resurss NVO iecietības veicināšanas jomā, lai ikviena organizācija varētu stiprināt savas zināšanas un prasmes dažādu aktivitāšu un projektu īstenošanā.

Mācību programmas mērķis: stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti neiecietības izpausmju mazināšanā un reaģēšanā, īpaši uz diskriminācijas un naida runas/noziegumu izpausmēm.

Mācību programmā tiek aicināti  piedalīties:

  • Ikvienas nevalstiskās organizācijas pārstāvji, kas vēlas stiprināt savu kapacitāti darbam ar neiecietības jautājumiem un īstenot iniciatīvas/projektus  iecietības veicināšanas  jomā;
  • jo īpaši, organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un/vai mazāk aizsargāto grupu pārstāvjiem – jauniebraucējiem (migrantiem/bēgļiem), mazākumtautībām, personām ar invaliditāti, seksuālām minoritātēm u.c.

Programmu vadīs Latvijas Cilvēktiesību centrs un Līdzdalības platformas eksperti un ilggadīgu pieredzi dažādu iniciatīvu īstenošanā iecietības veicināšanai.

Mācību programma sastāv no vairākiem posmiem:

2022.gaga februāris - aprīlis: Mācību semināru cikls (tiešsaistē)

Semināru cikls aptvers teorētiskās un praktiskās sesijas par dažādām neiecietības izpausmēm, t.sk. diskrimināciju, naida runu un naida noziegumiem, NVO aktīvo lomu iecietības veicināšanā un izglītību cilvēktiesību jomā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labo prakšu piemēriem un praktiskajām metodēm, ko viņi varēs izmantot savā darbā naida runas mazināšanai un iecietības veicināšanai. Semināru cikla rezultātā dalībnieki izstrādās savas iniciatīvas, vērstas uz konkrētas mērķa grupas vai plašākās sabiedrības izglītošanu saistībā ar neiecietības mazināšanu, kuras īstenos nākamajā programmas posmā.

Semināru datumi un laiki:

18.02.2022. plkst. 10:00-14:00 

02.03.2022. plkst 10:00 - 13:30

03.03.2022. plkst 10:00 - 13:30

18.03.2022. plkst 10:00 - 13:30

01.04.2022. plkst 10:00 - 13:30

2022.aprīlis - jūnijs - iniciatīvu īstenošana (paredzēts mentoru un finansiālais atbalsts)

Dalībnieki 3 mēnešu laikā, savstarpēji sadarbojoties, sagatavo un novada izglītojošos pasākumus kādai sabiedrības grupai ar mērķi paaugstināt izpratni par naida runas/ diskriminācijas un neiecietības jautājumiem un veicināt iecietību. Iniciatīvu ieviešanas laikā dalībniekiem tiks sniegts mentoru un iepriekš saskaņotais finansiālais atbalsts, kas palīdzēs nodrošināt aktivitāšu kvalitāti un sasniegt plānotus rezultātus. 

2022.gada 29.-30.jūnijs (klātienē)* - papildus izglītojošais, izvērtēšanas un pieredzes dalīšanas seminārs. 

Divu dienu apmācību seminārs, kura laikā dalībniekiem būs iespēja dalīties ar savu pieredzi un praksēm, izvērtēt ieviesto iniciatīvu rezultātus un ietekmi, kā arī iegūt nepieciešamās  papildus zināšanas un prasmes turpmākas darbības nodrošināšanai naida runas/diskriminācijas/neiecietības novēršanas jomā, kā arī sabiedrības saliedētības un iecietības veicināšanai. 

Dalība programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta izmitināšana, ēdināšana un materiāli klātienes semināru laikā, kā arī sabiedriskā transporta izmaksas. Dalībnieki, kas tiks apstiprināti dalībai, apņemas piedalīties visā apmācību programmā no 2022.gada februāra līdz 2022.gada jūnijam (ieskaitot). 

Dalībai programmā var pieteikties līdz 2022.gada 14.februārim, aizpildot pieteikuma formu: https://forms.gle/AusZNVHGbsfSFAJD8

Norises vieta: tiešsaistē, Rīgā.

Semināri norisināsies latviešu valodā. Pirmā mācību semināra programma ir pieejama pielikumā.

Mācību programma tiek organizēta projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

* programmā ir iespējamas izmaiņas

Attachments

Published: 2022-01-17