Publikācijas

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Grāmata "Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību – Konsultatīvās komitejas viedokļi par atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanu dalībvalstīs" tapusi Latvijas Cilvēktiesību centra un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta sadarbības rezultātā, ar Eiropas Padomes Informācijas biroja un Fridriha Eberta fonda finansiālu atbalstu. Autori: Ilze Brands Kehris, Sigita Zankovska-Odiņa, Artūrs Kučs.

Publicēts : 2006-06-29 Lasīt vairāk...

Ziņojums "Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības: Izglītības un nodarbinātības pieejamība"

Latvijas likumdošana, politika un prakse vēl arvien dod pārāk maz iespēju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem (kam mācīšanās spējas ir ievērojami zemākas nekā vidusmēram) piekļūt izglītībai un nodarbinātībai. Lai gan ir audzis vispārizglītojošās skolas apmeklējošo bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem skaits, lielākā daļa bērnu vēl arvien apmeklē speciālās skolas. Praktiski gandrīz visiem cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem nav darba piemērotu nodarbinātības programmu trūkuma dēļ. Tāpēc viņiem nav iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi un viņi ir spiesti paļauties tikai uz valsts pabalstiem.

Publicēts : 2005-12-13 Lasīt vairāk...