Publikācijas

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

 Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Latvijā, tāpat kā daudzās jaunajās ES dalībvalstīs, psihiatriskās slimnīcas un sociālās aprūpes centri psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem pagaidām ir visizplatītākā aprūpes forma. 2005. gada janvārī Latvija kopā ar citām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona valstīm parakstīja Garīgās veselības deklarāciju un Garīgās veselības rīcības plānu Eiropai laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam, kas prasa attiecīgajām varas institūcijām katrā dalībvalstī ieviest ar starptautiskajiem standartiem saskaņotu garīgās veselības aprūpes politiku un likumdošanu un attīstīt sabiedrībā balstīto aprūpi personām ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem, lai aizstātu aprūpi lielajās institūcijās. Tomēr līdz šim deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu veidošana noris lēni. 

Publicēts : 2006-07-20 Lasīt vairāk...

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Grāmata "Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību – Konsultatīvās komitejas viedokļi par atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanu dalībvalstīs" tapusi Latvijas Cilvēktiesību centra un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta sadarbības rezultātā, ar Eiropas Padomes Informācijas biroja un Fridriha Eberta fonda finansiālu atbalstu. Autori: Ilze Brands Kehris, Sigita Zankovska-Odiņa, Artūrs Kučs.

Publicēts : 2006-06-29 Lasīt vairāk...

Ziņojums "Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības: Izglītības un nodarbinātības pieejamība"

Latvijas likumdošana, politika un prakse vēl arvien dod pārāk maz iespēju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem (kam mācīšanās spējas ir ievērojami zemākas nekā vidusmēram) piekļūt izglītībai un nodarbinātībai. Lai gan ir audzis vispārizglītojošās skolas apmeklējošo bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem skaits, lielākā daļa bērnu vēl arvien apmeklē speciālās skolas. Praktiski gandrīz visiem cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem nav darba piemērotu nodarbinātības programmu trūkuma dēļ. Tāpēc viņiem nav iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi un viņi ir spiesti paļauties tikai uz valsts pabalstiem.

Publicēts : 2005-12-13 Lasīt vairāk...