Projekti

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti

Projekta mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu palīdzošo profesiju speciālistiem par kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus.

Publicēts : 2012-04-20 Lasīt vairāk...

Naida runas monitorings

Naida runas monitorings

Projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes Rīgā un Latvijā, ceļot dažādu institūciju, tostarp nevalstisko organizāciju, interneta ziņu portālu, policijas kapacitāti un sadarbību, un veicinot plašākas sabiedrība izpratni par naida runas negatīvo ietekmi sabiedrībā. Projekta ietvaros plānots veikt interneta komentāru analīzi lielākajos interneta ziņu portālos tādos politiski un vēsturiski neviennozīmīgi vērtētos datumos kā 16. marts un 9. maijs; izstrādāt vadlīnijas interneta portālu moderatoriem/redaktoriem naida runas atpazīšanai un efektīvākai reaģēšanai. Tāpat projekta ietvaros paredzēts atlasīt un izvērtēt esošos tiesas spriedumu materiālus par naida kurināšanu internetā. Projektu noslēgs apaļā galda diskusija par naida runas jautājumiem Latvijā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada. 31. jūlijam.  Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts : 2012-01-03 Lasīt vairāk...

Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības pakalpojumu (intervijas ar patvēruma meklētajiem, mutiskas un rakstiskas konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, apelācijas sūdzību sagatavošana, pieteikumu sagatavošana tiesām, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana, pārstāvniecība patvēruma intervijās) sniegšana no 30 līdz 40 patvēruma meklētājiem.

Publicēts : 2011-11-07 Lasīt vairāk...

Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei

Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei

Latvijas Cilvēktiesību centrs kopš 2011. gada 1. jūnija uzsākusi īstenot projektu „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei”. Projekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un plašākas sabiedrība izpratni par pret-diskriminācijas tiesību normām un aizsardzības mehānismiem, kā arī veicināt datu un informācijas plašāku pieejamību dažādām mērķa grupām.

Publicēts : 2011-06-01 Lasīt vairāk...