Mediju materiāli

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir uzsācis projektu „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir uzsācis projektu „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”

Informācija plašsaziņas līdzekļiem Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi ir uzsācis īstenot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”. Projekta mērķis ir veicināt izpratni un attīstīt indivīdu un plašāku sabiedrības grupu pārstāvju spējas identificēt un efektīvi reaģēt uz naida kurināšanas izpausmēm internetā un citā publiskā vidē.Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.

Publicēts : 2013-12-18 Lasīt vairāk...

Eiropas Pamattiesību aģentūras aptauja par naida noziegumiem un diskrimināciju pret LGBT

Eiropas Pamattiesību aģentūras aptauja par naida noziegumiem un diskrimināciju pret LGBT

Šodien, 17.maijā Starptautiskajā dienā pret homofobiju un transfobiju, Eiropas Pamattiesību aģentūra (FRA) ir publicējusi aptaujas rezultātus par naida noziegumiem un diskrimināciju pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transseksuāļiem (LGBT) Eiropas Savienībā. Aptaujā piedalījās 93,079 geji, lesbietes, biseksuāļi, transseksuāļi no visām ES dalībvalstīm.

Publicēts : 2013-05-17 Lasīt vairāk...

Informācija par kampaņu „Šis ir mans stāsts... Vai mūsu?”

Informācija par kampaņu „Šis ir mans stāsts... Vai mūsu?”

Kampaņa „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?” tiek organizēta starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem Itālijā, Spānijā, Rumānijā un Brazīlijā. Rīgā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Cilvēktiesību centrs.  

Publicēts : 2013-01-22 Lasīt vairāk...