Raksts: "Naida noziegumi" (2012)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Dažādas publikācijas un raksti

Gads: 2014 | Ievietošanas datums: marts 17, 2014

Autors: Linda Balode (Publicēts Latvijas Vēstneša portālā)

Naida noziegumi visbiežāk notiek interneta vidē, dažādos portālos, īpaši komentāru veidā. Medijos sniegtā informācija cilvēkiem rada vēlmi izteikties, bet daudzi nemaz nenojauš, ka it kā tikai sava viedokļa un komentāra izteikšana var radīt sekas. Informācija internetā par neseno notikumu - referendumu par otru valsts valodu - ir spilgts piemērs, kas izvērsa asas diskusijas latviešu un krievu nacionalitāšu starpā (par nacionālā naida izraisīšanu draud kriminālatbildība), atšķirība ir tikai tajā, ka daudzi nezina robežas, kur vajadzētu apstāties. Aprakstā sniegta pamatinformācija par jēdziena „naida izraisīšana” izpratni un piemērojamām sankcijām tiesību aktu kontekstā, kā arī analizēta praktiskā situācija Latvijā.

http://www.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=244871

Pretdiskriminācijas datu bāze

Datu bāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datu bāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.