Pārskats par attīstību naida noziegumu un naida runas novēršanā (2015)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Dažādas publikācijas un raksti

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Oct. 21, 2015

Autors: Latvijas Cilvēktiesību centrs

 

Pārskatā ir ietvertas sekojošas nodaļas: 

  • Naida noziegumu un naida runas jēdziens
  • Naida runas un naida noziegumu ierobežošana: starptautisko organizāciju prasības
  • Normatīvo aktu izstrāde naida noziegumu jomā
  • Datu apkopošana par naida noziegumiem
  • Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aptaujas/ pētījumi par naida noziegumiem
  • Latvijas likumdošanas attīstība naida noziegumu jomā – 2014. gada grozījumi Krimināllikumā
  • Naida noziegumi un naida runa LGBT (lesbietes, geji, biseksuālas un transseksuālas personas) kontekstā
  • Naidīga satura regulējums sociālajos tīklos.
  • ECT spriedumu kopsavilkumi

Pielikumi

Pretdiskriminācijas datu bāze

Datu bāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datu bāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.