Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā - PONGO

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), kā arī Lietuvas personu ar invaliditāti asociāciju (Lithuanian Disability Forum) īsteno Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.”

 

Projekts tiek īstenots ar mērķi sekmēt sadarbību starp NVO un tiesībsargājošām iestādēm cīņā ar naida noziegumiem, lai veicinātu ziņošanu par naida noziegumiem un uzlabotu to izmeklēšanu, kā arī kopumā vairotu cietušo uzticību tiesībsargājošām iestādēm.

Lai arī Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir īstenoti vairāki veiksmīgi projekti cīņā ar naida noziegumiem tomēr visās trijās valstīs trūkst sistemātiskas un vispusīgas pieejas rasisma, ksenofobijas un cita veida neiecietības apkarošanai. Arī sadarbība starp policiju, NVO un cietušajiem joprojām ir nepietiekama. Tas ietekmē gan naida noziegumu izmeklēšanas kvalitāti, gan cietušo atbalsta iespējas, gan arī to, ka cietušie daudzos gadījumos neziņo par šādiem noziegumiem.

Projektā tiks organizēti vairāki pasākumi, kas ir vērsti uz sadarbības veidošanu, mērķgrupas apmācībām, situācijas padziļināto izpēti, ka arī informatīvi pasākumi, lai informētu sabiedrību par to, kur vērsties naida noziegumu gadījumā. 

Projekta īstenošanas laiks: 1.09.2018 - 30.09.2020

Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014–2020) un Latvijas Republikas Kultūras Ministrija.

Projekta aktivitātes:

Informatīvais materiāls un video - ko darīt ja esat saskaries ar naida noziegumu vai naida runu? 

Naida noziegumi pret cilvēkiem ar invaliditāti - Latvijas rekomendācijas

Izpēte par naida noziegumiem, kas ir vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti

Seminārs “Pilsoniskās sabiedrības, tiesībsargājošo iestāžu un cietušo atbalsta organizāciju sadarbība” Tallinā

Publicēts: 2018-09-01