Jaunumi

Notikusi konference par globāliem, reģionāliem un nacionāliem mehānismiem spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai

Notikusi konference par globāliem, reģionāliem un nacionāliem mehānismiem spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai

12.-13. novembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja starptautisku konferenci "Globālie, reģionālie un nacionālie mehānismi spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai: dalāmies pieredzē. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejai (CPT) - 25 gadi”. Konferenci finansiāli atbalstīja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Atklātās sabiedrības fonds.

Publicēts : 2014-11-21 Lasīt vairāk...

Mācību vizīte uz Austriju imigrantu atgriešanās jautājumos

Mācību vizīte uz Austriju imigrantu atgriešanās jautājumos

2014.gada 14.-16.oktobrī LCC, sadarbībā ar NVO “Austrijas Cilvēktiesību asociācija” (Verein Menschenrechte Österreich), organizēja mācību vizīti uz Austriju projekta „Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā” ietvaros. Vīzītē piedalījās 10 dalībnieki: valsts iestāžu (Iekšlietu ministriju, robežsardzes, Ombudsmeņu) un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Slovākijas. Latvijas delegāciju pārstāvēja LCC, Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Publicēts : 2014-10-21 Lasīt vairāk...

Mācību vizīte Berlīnē, lai iepazītos ar konsultatīvo mehānismu lomu, veicinot minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Mācību vizīte Berlīnē, lai iepazītos ar konsultatīvo mehānismu lomu, veicinot minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Septembra sākumā deviņu Eiropas valstu (Čehijas Republikas, Slovākijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Ungārijas un Rumānijas) ekspertu grupa, kurā bija pārstāvēti valsts uz pašvaldības iestāžu darbinieki un aktīvi imigrantu kopienu un NVO pārstāvji, piedalījās mācību vizītē Berlīnē, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi, veidojot konsultatīvos mehānismus imigrantu līdzdalības veicināšanai. Latviju ekspertu grupā pārstāvēja Latvijas Cilvēktiesību centrs, Kultūras ministrija un Arābu kultūras centrs. Mācību vizīte tika organizēta projekta „Imigrantu politiskās līdzdalības un politiskās iesaistes veicināšana 9 ES dalībvalstīs Centrālajā un Austrumeiropā” ietvaros.

Publicēts : 2014-10-13 Lasīt vairāk...

Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

EBF projekta"Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā" (Nr. AK/LCC/EBF/2013/1) ietvaros Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavo un publicē Latvijas tiesu, ECT un ES tiesas spriedumu apkopojumus (3.aktivitāte). Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu juridiskās palīdzības sniedzēju, tiesu un atbildīgo institūciju informētību par aktuāliem tiesu spriedumiem patvēruma jomā un to izmantošanu darbā.  

Publicēts : 2014-06-30 Lasīt vairāk...